Zer den CEPES Nafarroa

 

CEPES Navarra enpresa-konfederazio bat da, Nafarroako Gizarte Ekonomiaren arloko familiak ordezkatzen dituzten erakundeak biltzen dituena.

Gaur  egun  honako  erakunde  hauek biltzen dira bertan: ANEL, lan elkar- tuko   sozietateak   eta   kooperatibak biltzen dituena; UCAN, nekazaritzako elikagaien kooperatibak; CIS elkartea, gizarteratzeko eta laneratzeko zen- troak;  eta   Nafarroako   Fundazioen Elkartea, fundazioak biltzen dituena.

Honela, cepes navarrak
1064 enpresa, 16.430
langile eta 25.000 bazkidetik gora ordezkatzen  ditu dagoeneko.

Indarrak batzeko gunea da, erakunde berriak  hartzeko  zabalik  dagoena; haren bidez Gizarte Ekonomia garatu nahi  da,  baita  foro,  erakunde  eta erabakiak hartzeko guneetan haren presentzia  areagotu  ere,  enpresa- eredu hori bultzatu eta hobeki ikusa- razteko.

Eta bada azken helburu bat: Gizarte Ekonomiaren enpresak eta erakun- deak gero eta gehiago izatea eta haien jarduera areagotzea, enple- gua eta ongizatea sortzeari begira.

Hori guztia honako printzipio hauek oinarri hartuta:

  • Pertsonak lehenestea
  • Kudeaketa demokratikoa eta parte-hartzean oinarritutakoa
  • Lankidetza
  • Gizarte-kohesioa
  • Lurraldearekiko konpromisoa.

CEPES Navarra Gizarte Ekonomia- ren Espainiako Konfederazioaren barnean dago, eta sektorearteko izaera duenez, erakunde ordezka- garri gorena da; izan ere, 42.680 enpresa, 2,5 milioi lanpostu eta 15 milioi pertsona bazkidetik gora biltzen ditu.

https://www.pineclubgolf.com/best-golf-travel-bags/